O blogu

 

Ovo je moderiran blog. Biće objavljeni svi komentari, sem onih koji sadrže govor mržnje. Molimo vas da pročitate krivičnu prijavu i da ne svodite svoj komentar na glasanje za i protiv nje. Ukažite na greške u činjenicama i zaključivanju. Dobrodošle su sve nove činjenice i argumenti kojima se podupire osnovna teza, kao i sva pitanja kojima se traži razjašnjavanje nejasnih ili slabo argumentovanih mesta.

 Peščanik - 01:42